FROM EXPERIENCE TO PROFESSIONAL

กว่า 70 ปี ที่บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด (GOR) ได้เรียนรู้และพัฒนาการผลิตและสร้างสรรค์ประตูในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วอาเซียน จนเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตประตูที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของชิ้นงาน จากบริษัทคู่ค้าในกลุ่ม Modern Trade กลุ่มผู้รับเหมา สถาปนิก ตลอดจนผู้ใช้งานเป็นอย่างดี

ด้วยความเข้าใจในวัสดุ ลักษณะโครงสร้างของอาคารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย GOR จึงสามารถพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการตลอดจนไลฟ์สไตล์ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย ทั้งในด้านรูปแบบ และฟังก์ชั่นการใช้งาน เมื่อนำมาผสานเข้ากับความชำนาญของทีมงานที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด GOR จึงสามารถสร้างสรรค์บานประตูที่มีทั้งความสวยงาม ความคงทน ได้อย่างเหมาะสมกับทุกรูปแบบการดีไซน์และไลฟ์สไตล์ของคุณ

GROUP OF COMPANY

เพื่อการต่อยอดธุรกิจ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่นและแข็งแกร่ง จึงมีการจัดตั้ง
กลุ่มบริษัท กอเลี่ยงเฮง ขึ้นโดยดำเนินธุรกิจหลักจำแนกออกเป็น 2 ประเภทคือธุรกิจด้านเคหภัณฑ์ และธุรกิจโรงแรม

พ.ศ. 2490

บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมโรงงานผลิตบานประตูไม้จริงที่เสรีไทย กรุงเทพฯ. ผลิตประตูไม้จริงแกะสลักหลากหลายรูปแบบ

พ.ศ. 2548

บริษัท กอเลี่ยงเฮงการโรงแรม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมในตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่อ ``โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว``

พ.ศ. 2550

บริษัท จี.แอล.เอช.โปรดักส์ จำกัด พร้อมโรงงานผลิตบานประตูไม้จริงที่ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลิตบาน ประตูทันสมัยผสานกระจก Temper Glass เพิ่มระดับความหรูหรา และความปลอดภัย

พ.ศ. 2558

บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด ภายใต้การปรับแบรนด์ใหม่ ``BEST`` และขยายกำลังการผลิตบานประตูไม้จริงที่ลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2560

บริษัท จีโออาร์ เทรดดิ้ง จำกัด ภายใต้แบรนด์ใหม่ ``CHAPTER`` เปิดประตูสู่ความเป็นคุณ รูปแบบ ประตูปิดผิวที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ และรสนิยมของคุณ อาทิ ประตูลามิเนต ประตูวีเนียร์ ประตู้ไม้โอ๊ค ไม้แอช ไม้วอลนัท

LOOK BEYOND

70 ปีในการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตประตูไม้ชั้นนำของประเทศ บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด (GOR) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าตลอดจนการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่าประตูทุกแบบรวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อที่พักอาศัย GOR ก็สามารถดูแลความต้องการนั้นของคุณได้อย่างเข้าถึงเข้าใจ พร้อมสร้างสรรค์ชิ้นงานเหล่านั้นให้เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และความสวยงามอยู่เสมอ ให้สมกับความไว้วางใจที่เราได้รับจากลูกค้าทุกท่านตลอดมา

WE ARE READY TO BUILD YOU DREAM
TELL US MORE ABOUT YOUR PROJECT.
icon_Contact_us_2-01