ประตูไม้จริง & ประตูปิดผิววีเนียร์ / NATURAL HARDWOOD & VENEER DOORS

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

• เหนือชั้นด้วยความแข็งแรงโดยโครงสร้างไม้จริง พร้อมเสริมมุมทั้ง 4 ด้าน
• สวยด้วยลายไม้จริงให้เลือกหลากหลาย
• รองรับการติด Digital Lock ทุกประเภท
• สามารถระบุความหนาได้ 35 mm./ 40 mm./ 45 mm./ 50 mm.
• เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูได้ทั้งภายในและภายนอก
• Custom Made ผลิตตามแบบและขนาดของลูกค้า Over Size.
• Special Optlon คุณสมบัติพิเศษ เช่น กันเสียง กันไฟ กันรังสี กันน้ำ

รูปแบบ
มาตรฐาน

รุ่น : CHAPTER V-01
วัสดุปิดผิว :
Standard Size
: 70x200x3.5 CM.
: 80x200x3.5 CM.
: 90x200x3.5 CM.
Customize Size
: ขนาดสั่งพิเศษ กว้าง 1 เมตรขึ้นไป สูงได้ถึง 3 เมตร
Special Option
: กันเสียง / กันไฟ / กันน้ำ / กันรังสี

รุ่น : CHAPTER V-02
วัสดุปิดผิว :
Standard Size
: 70x200x3.5 CM.
: 80x200x3.5 CM.
: 90x200x3.5 CM.
Customize Size
: ขนาดสั่งพิเศษ กว้าง 1 เมตรขึ้นไป สูงได้ถึง 3 เมตร
Special Option
: กันเสียง / กันไฟ / กันน้ำ / กันรังสี

รุ่น : CHAPTER V-03
วัสดุปิดผิว :
Standard Size
: 70x200x3.5 CM.
: 80x200x3.5 CM.
: 90x200x3.5 CM.
Customize Size
: ขนาดสั่งพิเศษ กว้าง 1 เมตรขึ้นไป สูงได้ถึง 3 เมตร
Special Option
: กันเสียง / กันไฟ / กันน้ำ / กันรังสี

รุ่น : CHAPTER V-04
วัสดุปิดผิว :
Standard Size
: 70x200x3.5 CM.
: 80x200x3.5 CM.
: 90x200x3.5 CM.
Customize Size
: ขนาดสั่งพิเศษ กว้าง 1 เมตรขึ้นไป สูงได้ถึง 3 เมตร
Special Option
: กันเสียง / กันไฟ / กันน้ำ / กันรังสี

รุ่น : CHAPTER V-05
วัสดุปิดผิว :
Standard Size
: 70x200x3.5 CM.
: 80x200x3.5 CM.
: 90x200x3.5 CM.
Customize Size
: ขนาดสั่งพิเศษ กว้าง 1 เมตรขึ้นไป สูงได้ถึง 3 เมตร
Special Option
: กันเสียง / กันไฟ / กันน้ำ / กันรังสี

WE ARE READY TO BUILD YOU DREAM
TELL US MORE ABOUT YOUR PROJECT.
icon_Contact_us_2-01